Trong quá trình sử dụng máy tính và những phần mềm trên máy tính thì phím tắt giúp…