Việc sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy hiện nay khá phổ biến, hầu hết các…