Windows Movie Maker được rất nhiều người sử dụng bởi sự đơn giản của nó. Tuy nhiên một…