Đề toán tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Bình Dương năm 2014-2015

Hôm nay daytoan.net xin gửi tới các bạn đề thi tuyển sinh vào lơp 10 môn toán trường chuyên Bình Dương năm học 2014-2015. Đề thi gồm 5 câu trong đó hình học chiếm 3.5 điểm. Dưới đây là một số bài toán minh họa trong đề:

Bài 2 : (1,5 điểm)Cho đường thẳng (d): y = mx + 2 (m là tham số khác 0). Tìm m để khoảng cách từ

gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) bằng \dfrac{2}{3} độ với giá trị m tìm được.

Bài 5: (3,5 điểm):

1. Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định bên ngoài đường tròn. Một đường thẳng (d) qua M cắt đường tròn (O) tại A và B ( MA < MB, (d) không đi qua O). Gọi C là giao điểm của hai tiếp tuyến kẻ từ A và B.

a) Chứng minh rằng điểm O nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

b) Gọi D là giao điểm (khác O) giữa OM và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh : MA.MB = MD.MO

c) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC luôn đi qua 2 điểm cố định khi đường thẳng (d) quay quanh M.

2. Cho tam giác đều ABC, (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Điểm M thay đổi, thuộc cung nhỏ AC của đường tròn tâm (O) (M khác A và C). CM cắt AB tại E, AM cắt BC tại F. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng EF tại D. Chứng minh EF luôn đi qua điểm cố định D khi M thay đổi.

Link tải: Đề toán tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Bình Dương năm 2014-2015

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

2 Comments on “Đề toán tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Bình Dương năm 2014-2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *