Đề toán tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Bắc Giang năm 2014-2015

Hôm nay daytoan.net xin gửi tới các bạn đề thi tuyển sinh vào lơp 10 môn toán trường chuyên Bắc Giang năm học 2014-2015. Đề thi gồm 5 câu trong đó hình học chiếm 3.5 điểm. Dưới đây là một số bài toán minh họa trong đề:

Câu III: (1,5 điểm): Hai lớp 9A và 9B có tổng số 82 học sinh. Trong dịp tết trồng cây năm 2014, mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 4 cây nên cả hai lớp trồng được tổng số 288 cây. Tính số học sinh mỗi lớp.

Câu IV: (3 điểm):Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB cố định. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho AC = R. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với CA. Lấy điểm M bất kì trên (O) không trùng với A, B. Tia BM cắt đường thẳng d tại P. Tia CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N, tia PA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là Q.

1. Chứng minh tứ giác ACPM là tứ giác nội tiếp.

2. Tính BM.BP theo R

3. Chứng minh hai đường thẳng PC và NQ song song.

4. Chứng minh trọng tâm G của tam giác CMB luôn nằm trên một đường tròn cố định khi M thay đổi trên (O).

Link tải: Đề toán tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Bắc Giang năm 2014-2015

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *