Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Yên Bái năm học 2014-2015

Daytoan.net xin gửi tới các bạn Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Yên Bái năm học 2014-2015. Dưới đây là một số bài tập trong đề thi.

Đề thi tuyển sinh vào 10 Tỉnh Yên Bái
Môn thi Toán 2014-2015 (28/06/2014)
Thời gian :120 phút

Câu 1(1,5đ):
1) Không dùng máy tính, hãy so sánh 3\sqrt{5} với 5\sqrt{5}
2) Rút gọn biểu thức P=\dfrac{x\sqrt{x}-3\sqrt{x}+3x-9}{x-9}-\dfrac{x+3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}

Câu 2(1đ): Cho hàm số y=3x?2 có đồ thị là đường thẳng (d)
1) Tính giá trị của y khi x=1
2) Xác định tọa độ giao điểm của (d) với Parabol (P): y=x^2
Câu 3(3đ):
1) Giải phương trình, hệ phương trình sau
a) x−2=0
2) Cho phương trình x^2-(m+2)x-8=0  (1)
a) Giải phương trình (1) với m=0
b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn x_1(x-x_2)+x_2(1-x_1)
Câu 4(3,5đ): Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, trong đó \widehat{BAC}=60^0 Đường tròn tâm I đường kính
BC cắt AB và AC lần lượt tại D, E. BE cắt CD tại H. Chứng minh rằng
1)AH vuông góc với BC và tứ giác ADHE nội tiếp đường tròn
2) BE.AH=BC.AE
3) Tam giác DEI là tam giác đều

 

Link tải tải liệu: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Yên Bái năm học 2014-2015

 

 

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *