Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán tỉnh Thanh hóa năm 2016-2017

Daytoan.net xin gửi tới các em học sinh đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa năm học 2016-2017. Đây là tài liệu gồm có cả đề thi và đáp án chi tiết cho các bạn tham khảo.

Các bạn có thể xem trực tuyến trên web và tải về bản đầy đủ đề thi và đáp theo link daytoan.net gửi kèm bên dưới.

Câu 1: (2,0 điểm)

a. Giải các phươnh trình:

  1. x-5=0
  2. x^2-4x +3=0

b. Giải hệ phương trình: \left\{\begin{array}{ll}2x-y=1\\3x+y=4\end{array}\right.

Câu 3: (2,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng(d): y = mx +1 và parabol(P): y=2x^2.

  • Tìm m để (d) đi qua A(1;3)
  • Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A(x_1;y_1)B(x_2;y_2). Hãy tính giá trị của T=x_1x_2+y_1y_2

Câu 4: ( 3,0 điểm)

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Gọi F là điểm thuộc AD sao cho EF vuông góc với AD. Đường thẳng CF cắt (O) tại điểm thứ hai là M. BD và CF cắt nhau tại N. Chứng minh rằng:

  • Tứ giác CEFD nội tiếp
  • FA là tia phân giác của góc BFM
  • BD.NE = BE.ND

Tải tài liệu:  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán tỉnh Thanh hóa năm 2016-2017

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *