Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Thái Nguyên năm học 2014-2015

Gửi tới các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường thpt chuyên Thái Nguyên năm học 2014-2015. Đề thì gồm có 7 câu với 3 điểm hình học và 7 điểm đại số. Đề thi kèm đáp án chi tiết + thang điểm chi tiết. Đây la đề thi giúp các bạn tham khảo tuyệt vời.

Câu 6: Cho hình bình hành ABCD có \hat{A}=120^0; AB=a; BC=b. Các đường phân giác trong của 4 góc A, B, C, D cắt nhau tạo thành tứ giác MNPQ. Tính diện tích của tứ giác MNPQ.

Câu 7: Trên các cạnh BC, CD của hình vuông có độ dài bằng 1  đơn vị ABCD ta lấy các điểm M và N tương ứng sao cho MC+CN+MN=2 đơn vị. Đường chéo BD cắt các đoạn AM và AN lần lượt tại các điểm P và Q. Chứng minh rằng các đoạn thẳng BP,PQ, QD lập thành 3 cạnh của một tam giác vuông.

Link tải đề và đáp án: Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Thái Nguyên năm 2014-2015

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *