Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán năm 2017-2018 sở GD&ĐT Lâm Đồng

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán năm 2017-2018 sở GD&ĐT Lâm Đồng. Đề thi có 9 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 2: Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM bằng cạnh AC. Tính \dfrac{tanB}{tanC}

Câu 7(2 điểm ).Từ điểm P ngoài đường tròng (O),kẻ hai tiếp tuyến PA,PB với
đường tròn (A,B là hai tiếp điểm ).Gọi M là giao điểm của OP và AB .Kẻ dây cung
CD đi qua M (CD không đi qua O và CD không trùng với AB ).Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C và D cắt nhau ở Q .Chứng minh rằng OP vuông góc với PQ .

Câu 8 (1,0 điểm )Chứng minh rằng nếu n là là tự nhiên lớn hơn 1 thì 2^n-1 không thể là số chính phương

Câu 9 (2,0 điểm )Cho phương trình x^2+mx+n=0trong đó m,n là các tham số thỏa mãn m+n=6 .Tìm các giá trị m,n để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2  sao cho x_1=x_2^2+x_2+2

Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *