Đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên Bình Dương năm 2014-2015

Dưới đây là minh họa một vài câu trong Đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên Bình Dương năm 2014-2015. Để xem được đầy đủ đề thi và đáp án thì các bạn tải đề thi về theo link mình đặt bến dưới.

Bài 2 : (1,5 điểm)
Cho đường thẳng (d): y = mx + 2 (m là tham sốkhác 0). Tìm m để khoảng cách từ  gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) bằng \dfrac{2}{3}. Vẽ đường thẳng (d) trong mặt phẳng tọa độ với giá trị m tìm được.
Bài 3: (2 điểm)
1) Giải phương trình: x^3+3x^2+3x+2=0
2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 3(x^2 +y^2), biết x^2 + y^2 = xy + 12
Bài 4: (2 điểm)

 1. Tìm m để phương trình x^2-2x-|x-1|+m=0 có 2 nghiệm phân biệt.

Bài 5: (3.5 điểm)

 1. Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định bên ngoài đường tròn. Một đường thẳng (d) qua M cắt đường tròn (O) tại A và B ( MA < MB, (d) không đi qua O).
  Gọi C là giao điểm của hai tiếp tuyến kẻ từ A và B.
  a) Chứng minh rằng điểm O nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
  b) Gọi D là giao điểm (khác O) giữa OM và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh : MA.MB = MD.MO
  c) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC luôn đi qua 2 điểm cố định khi đường thẳng (d) quay quanh M.
 2. Cho tam giác đều ABC, (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Điểm M thay đổi, thuộc cung nhỏ AC của đường tròn tâm (O) (M khác A và C). CM cắt AB tại E, AM cắt BC tại F. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng EF tại D. Chứng minh EF luôn đi qua điểm cố định D khi M thay đổi.

Link tải đề thi: Tuyển sinh vào lớp 10 môn toán thpt chuyên Bình Dương năm 2014-2015

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *