Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2013 - 2014 tỉnh Nam Định

Xin gửi tới tất cả các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014 của tỉnh Nam Định. Đề thi tuyển sinh vào 10 của tỉnh Nam Định gồm có cả phần đề dành cho trắc nghiệm và phần đề dành cho tự luận. Nội dung cho phần trắc nghiệm chiếm 2 điểm, còn phần tự luận là 8 điểm.

Đây là một số bài toán trong phần tự luận của đề thi:

Câu 2. (1,5 điểm): Cho phương trình x^2-2mx+m^2-m-1=0 (1) với m là tham số

1) Giải phương trình (1) khi m = 1.

2) Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1; x_2 thỏa mãn điều kiện x_1(x_1+2)+x_2(x_2+2)=10

Câu 4 (3 điểm): Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm C (C không trùng với

B). Kẻ tiếp tuyến CD với đường tròn (O) (D là tiếp điểm), tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng

CD tại E. Gọi H là giao điểm của AD và OE, K là giao điểm của BE với đường tòn (O) (K không trùng với B).

1) Chứng minh AE^2=EK.EB

2) Chứng minh 4 điểm B, O, H, K cùng thuộc một đường tròn.

3) Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt CE tại M. Chứng minh \dfrac{AE}{EM}-\dfrac{EM}{CM}=1

Tham khảo: 

Link tải: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Nam Định năm học 2013-2014

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *