Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2016-2017 trường chuyên tỉnh Khánh Hòa

Để áp ứng như cầu học và ôn thi của các bạn học sinh trên mọi nơi, Daytoan.net xin gửi tới các bạn những tài liệu ôn thi hay, những đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của các tỉnh trong cả nước năm học 2016-2017.

Hôm nay daytoan.net xin gửi tới các bạn đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2016-2017 trường chuyên tỉnh Khánh Hòa. Dưới đây là minh họa đề chính thức, các bạn tham khảo.

Bài 3 (2,0 điểm)

  1. Cho x ≥ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S=\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-2\sqrt{x-1}}
  2. Hãy tính tất cả các số nguyên tố sao cho 8p2 + 1 và 8p2 - 1 là các số nguyên tố.

Bài 4 (3,0 điểm)

Cho hai đường tròn (O), (O') cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Từ điểm E nằm trên tia đối của tia AB, kẻ đến đường tròn (O') các tiếp tuyến EC và ED (C, D là các tiếp điểm phân biệt). Các đường thẳng AC và AD theo thứ tự cắt đường tròn (O) lần lượt tại hai điểm P và Q (P và Q khác A)

  1. Chứng minh hai tam giác BCP và BDQ đồng dạng.
  2. Chứng minh CA.DQ = CP.DA.
  3. Chứng minh ba điểm C, D và trung điểm I của đoạn thẳng PQ thẳng hàng.

Bài 5 (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng cho 10 điểm đôi một phân biệt sao cho bất kỳ 4 điểm này trong 10 điểm đã cho cũng có 3 điểm thẳng hàng. Chứng minh rằng ta có thể bỏ đi một điểm trong 10 điểm đã cho để 9 điểm còn lại cùng thuộc một đường thẳng

Link tải: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2016-2017 trường chuyên tỉnh Khánh Hòa

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *