Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh

Để áp ứng như cầu học và ôn thi của các bạn học sinh trên mọi nơi, Daytoan.net xin gửi tới các bạn những tài liệu ôn thi hay, những đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của các tỉnh trong cả nước năm học 2016-2017.

Hôm nay daytoan.net xin gửi tới các bạn đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh.

Theo nhận định của daytoan.net thì đây là đề thi khá cơ bản, các bài tập ra trong đề thi rất sát với chương trình học. Có thể phân tích một số câu trong đề thi như sau:

Câu 1: (2,0 điểm)

  1. Giải các phươnh trình:
  • x – 5 = 0
  • x2 – 4x +3 = 0

2. Giải hệ phương trình:

Đây là bài tập mà học sinh nào cũng có thể giải được, nó ở dạng rất cơ bản của giải phương trình bậc 2, giải phương trình bậc nhất, giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và cộng đại số. Các bạn có thể giải rất nhanh bằng phương pháp giải nhanh phương trình bậc 2, hệ phương trình.

Câu 2: Nhìn có vẻ phức tạp nhất nhưng việc phân tích mẫu chung, quy đồng là ra. Quan trọng là phải cẩn thận một chút.

Câu 3: (2,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng(d): y = mx +1 và parabol (P): y = 2x^2.

  • Tìm m để (d) đi qua A(1;3)
  • Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A(x_1;y_1), B(x_2;y_2). Hãy tính giá trị của T = x_1x_2<sub></sub>+ y_1y_2

Câu này là tìm sự tương giao của đường thẳng và Parabol. Để giải được bài tập này các bạn chỉ việc lập phương trình hoành độ giao điểm, áp dụng hệ thức Viet để lập luận.

Câu 4: ( 3,0 điểm)

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Gọi F là điểm thuộc AD sao cho EF vuông góc với AD. Đường thẳng CF cắt (O) tại điểm thứ hai là M. BD và CF cắt nhau tại N. Chứng minh rằng:

  • Tứ giác CEFD nội tiếp
  • FA là tia phân giác của góc BFM
  • NE = BE.ND

Câu này cơ bản vẫn chứng minh tứ giác nội tiếp, sử dụng tam giác đồng dạng để lập tỷ số...

Theo nhận định của daytoan.net thì học sinh có thể kiếm được 7-8 điểm là đơn giản. Điểm 9-10 thì sẽ dành cho học sinh thực sự giỏi.

 Link tải: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *