Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở GD Sông Lô có đáp án

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở GD&ĐT Sông Lô gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan và tự luận. Phần trắc nghiệm khách quan gồm có 4 câu hỏi và phần tự luận gồm 5 bài tập.

Trong tài liệu có kèm theo đáp án giải chi tiết, các em có thể tải về theo đường link thầy đặt bên dưới trang.

Dưới đây là một số câu hỏi và bài tập trong đề thi:

Câu 6 (1,5 điểm). Cho phương trình ẩn x tham số m: x2 + 2mx + m2 –3m + 2= 0    (1)

  1. a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm bằng 0. Tìm nghiệm còn lại nếu có?
  2. b) Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x2 + 2x1 = 3.

Câu 7 (1,25 điểm).

Một đoàn xe vận tải dự định điều một số xe cùng loại để vận chuyển 40 tấn hàng. Lúc sắp khởi hành, đoàn được giao thêm 14 tấn nữa. Do đó phải điều thêm 2 xe cùng loại trên và mỗi xe phải chở thêm 0,5 tấn so với ban đầu. Tính số xe dự định phải điều ban đầu và số lượng hàng chở thực tế của mỗi xe. Biết rằng mỗi xe đều chở số lượng hàng như nhau và số xe ban đầu của đoàn không quá 15 xe.

Câu 8 (2,5 điểm).

Cho tam giác ABC (có 3 góc nhọn, AC > AB > BC) nội tiếp đường tròn (O).Vẽ các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A, B cắt nhau tại M. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên MC.

  1. a) Chứng minh năm điểm M, A, B, O, H cùng thuộc một đường tròn.
  2. b) Chứng minh rằng: HM là phân giác của góc AHB.
  3. c) Qua C, kẻ đường thẳng song song với AB cắt MA, MB lần lượt tại E, F; HE cắt AC tại P; HF cắt BC ở Q. Chứng minh rằng PQ//FE.

Link tải: Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở GD Sông Lô

 

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *