Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở GD Tam Đảo - Vĩnh Phúc có đáp án

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở GD&ĐT Tam Đảo - Vĩnh Phúc có đáp án gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan và tự luận. Phần trắc nghiệm khách quan gồm có 4 câu hỏi với số điểm là 2 và phần tự luận gồm 5 bài tập với số điểm là 8.

Trong tài liệu có kèm theo đáp án giải chi tiết, các em có thể tải về theo đường link thầy đặt bên dưới trang.

Dưới đây là một số câu hỏi và bài tập trong đề thi:

Câu 6 (2,0 điểm). Cho phương trình: x2 – 2mx + m2 – m + 1= 0 (x là ẩn, m là tham số).

a) Giải phương trình khi m = 1

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x

c) Với điều kiện của câu b) hãy tìm giá trị của m để biểu thức A= x1. x2 – x1 – x2 +2016 đạt giá trị nhỏ nhất tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 7 (1,5 điểm). Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ 2 chảy trong 4 giờ thì được bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể.

Câu 8 (2,0 điểm). Cho đường tròn (O), M là một điểm nằm ngoài đường tròn (O). Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) với A, B là các tiếp điểm; MPQ là một cát tuyến không đi qua tâm của đường tròn (O), P nằm giữa M và Q. Qua P kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AB, AQ tương ứng tại R, S. Gọi trung điểm đoạn PQ là N. Chứng minh rằng:

  1. a) Các điểm M, A, N, O, B cùng thuộc một đường tròn, chỉ rõ bán kính của đường tròn đó.
  2. b) PR = RS.

Link tảiĐề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2016-2017 Sở GD Tam Đảo - Vĩnh Phúc 

 

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *