Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Sở GD & ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Sở GD & ĐT Thanh Hóa. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 1: Giải các phương trình sau:

a. 2x+1=0

b. x^2+4x-5=0

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: y=x-m+1 và parabol (P): y=\dfrac{1}{2}x^2

a. Tìm m để đường thẳng d đi qua điểm O(0;0)

b. Tìm m để đường thẳng d cắt parabol (P) tại 2 điểm có hoành độ lần lượt là x_1; x_2 sao cho: 2y_1-3x_1=y_2^2+\dfrac{1}{4}x_2

Câu 4:  Cho đường tròn tâm (O) đường kính Ab cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI=2/3 AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I, gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E.

a. Chứng minh rằng tứ giác IECB nội tiếp

b. Chứng minh AM^2=AE.AC

c. Xác định vị trí của C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *