Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Sở GD & ĐT - Kiên Giang

Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Sở GD & ĐT - Kiên Giang. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 2: Cho phương trình bậc hai: x^2-2(m-1)x+m^2-2m=0

a. Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt

b. Tìm m sao cho hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình thỏa mãn hệ thức: x_1.x_2=x_1+x_2

Câu 3: 

a. Cho parabol (P): y=3x^2 và đường thẳng d: y=4-1. Tìm giao điểm của hai đồ thị (P) và đường thẳng d

b. Một chiếc tàu đi xuôi dòng 120km và ngược dòng 80km hết thời gian là 10h với vận tốc của tàu là không đổi. Biết vận tốc của tàu lúc xuôi dòng hơn vận tốc của tàu lúc ngược dòng là 8km/h. Tính vận tốc của tàu khi xuôi dòng.

Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên cùng một nửa đường tròn (O) đường kính AB lấy hai điểm C và D sao cho cung AC nhỏ hơn cung AD. Gọi T là giao điểm của CD và AB. Vẽ đường tròn tâm I đường kính TO cắt đường tròn tâm O tại M và N (M nằm giữa cung nhỏ CD). Nối MN cắt AB tại E.

a. Chứng minh : TM là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.

Link tải đề thi: Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *