Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Sở GD & ĐT Hải Phòng

Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Sở GD & ĐT Hải Phòng. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 4: Cho 3 điểm A, B, C cố định nằm trên một đường thẳng d ( điểm B nằm giữa hai điểm A và C). Vẽ đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn đi qua điểm B và điểm C ( điểm O không thuộc đường thẳng d). Kẻ AM và An là các tiếp tuyến với đường tròn tâm O ( với M và N là các tiếp điểm). Đường thẳng BC cắt MN tại điểm K. Đường thẳng AO cắt MN tại H và cắt đường tròn tại các điểm P và điểm Q ( P nằm giữa A và Q ).

a. Chứng minh điểm K cố định khi đường tròn tâm O thay đổi

b. Gọi D là trung điểm của HQ, từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E. Chứng minh P là trung điểm của ME.

Câu 5: Cho tập hợp A gồm 21 phần tử là các số nguyên khác nhau thỏa mãn tổng của 11 phần tử bất kì lớn hơn tổng của 10 phần tử còn lại. Biết các số 101 và 102 thuộc tập hợp A. Tìm tất cả các phần tử của tập hợp A.

Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *