Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Phòng GD Sơn Dương - Tuyên Quang

Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Phòng GD Sơn Dương - Tuyên Quang. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo đề thi:

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 2. (2,0 điểm): Cho hàm số y = 2x + 3 và hàm số y = x^2

a) Vẽ đồ thị hai hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số.

Câu 3 (2,0 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7m và diện tích bằng 120 m^2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Câu 4 (3,5 điểm): Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Dây MN vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O). Trên đoạn MI lấy điểm D, vẽ dây AC đi qua D.

a) Chứng minh tứ giác DCBI nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh tam giác AMC đồng dạng với tam giác ADM .

c) Chứng minh AC.AD + BI.BA = 4R^2

 

Link tải đề thi: Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *