Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Phòng GD & ĐT - TP Bắc Giang

Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 Phòng GD & ĐT - TP Bắc Giang. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Bài 3: Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 6m. Biết cạnh huyền của tam giác vuông là 30m. Tính hai cạnh góc vuông?

Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O;R). Vẽ AH vuông góc với BC, từ H vẽ HM vuông góc với AB và HN vuông góc với AC ( H thuộc BC, M thuộc AB, N thuộc AC ). Vẽ đường kính AE cắt MN tại I, tia MN cắt đường tròn (O;R) tại K

a. Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp

b. Chứng minh AM.AB=AN.AC

c. Chứng minh AE vuông góc với MN

d. Chứng minh AH=AK

Link tải đề thi: Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *