Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 phòng GD & ĐT Hàm Yên - Tuyên Quang

Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 phòng GD & ĐT Hàm Yên - Tuyên Quang. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 1: 

a. Xác định hệ số a, b, c và giải phương trình x^2-7x+12=0

Câu 2: 

a. Với giá trị nào của m thì hàm số y=(m-1)x+2 đồng biến trên R, nghịch biến trên R.

b. Vẽ đồ thị hàm số y=x^2

Câu 3: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 675m2 và có chu vi bằng 120m. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

Câu 4: Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD ( F thuộc AD), CF cắt đường tròn tại M. Chứng minh rằng:

a. Các tứ giác ABEF; DCEF nội tiếp đường tròn.

b. Tia CA là tia phân giác của góc BCF

c. BM vuông góc AD

Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *