Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 phòng GD & ĐT Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2017 phòng GD & ĐT Chiêm Hóa - Tuyên Quang. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 1: 

a. Với những giá trị nào của tham số m thì hàm số bậc nhất y=(m-1)x+3 đồng biến.

b. Hàm số y=5x^2 đồng biến và nghịch biến khi nào?

Câu 3: Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và dư là 124.

Câu 4: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn. Gọi C là điểm trên nửa đường tròn sao cho cung CB bằng cung CA, D là một điểm tuỳ ý trên cung CB (D khác C và B). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự ở E và F.

a, Chứng minh tam giác ABE vuông cân.

b, Chứng minh FB^2=FD.FA

c, Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp được đường tròn.

 Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *