Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2016 Sở GD & ĐT Hà Nội

Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2016 Sở GD & ĐT Hà Nội. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Bài 2 (2 điểm):  Hai khối 8 và 9 của một trường THCS có 420 học sinh có học lực trên trung bình đạt tỉ lệ 84%. Khối 8 đạt tỉ lệ 80% là học sinh trên trung bình, khối 9 đạt 90%. Tính số học sinh của mỗi khối.

Bài 3: Cho parabol (P): y=x^2 và đường thẳng d: y=mx+1

a. Tìm điểm cố định của d

b. Chứng minh rằng đường thẳng d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B nằm khác phía so với trục tung.

c. Tìm m để diện tích tam giác OAB bằng 2.

Bài 3: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) (AB < CD). Gọi P là điểm chính giữa của cung nhỏ AB; DP cắt AB tại E và cắt CB tại K; CP cắt AB tại F và cắt DA tại I.

a. Chứng minh: Tứ giác CKID nội tiếp được và IK // AB.

b. Chứng minh: AP^2= PE . PD = PF . PC

c. Chứng minh: AP là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AED.

d. Gọi R1, R2 là các bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác AED và BED.

Chứng minh rằng: R_1+R_2=\sqrt{4R^2-PA^2}

Link tải đề thi: Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *