Đề thi môn toán vào 10 năm 2016-2017 trường chuyên THCS Nguyễn Khuyến

Đề thi thử môn toán vào 10  năm 2016-2017 trường THCS chuyên Nguyễn Khuyến. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 3 (1,5 điểm)

Cho parabol (P): y = x^2 và hai điểm A, B thuộc (P) có hoành độ lần lượt là -1 và 3

  1. Viết phương trình đường thẳng AB
  2. Xác định vị trí điểm C thuộc cung nhỏ AB của (P) sao cho diện tích tam giác ABC lớn nhất

Câu 4. (4,0 điểm)

Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB vuông góc với dây cung MN tại H (H nằm giữa O và B). Trên tia MN lấy điểm C nằm ngoài đường tròn (O;R) sao cho đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O;R) tại điểm K khác A, hai dây MN và BK cắt nhau ở E.

  1. Chứng minh rằng AHEK là tứ giác nội tiếp và DCAE đồng dạng với DCHK.
  2. Qua N kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt tia MK tại F. Chứng minh DNFK cân.
  3. Giả sử KE = KC. Chứng minh: OK//MN và KM^2+ KN^2= 4R^2.

Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

One Comment on “Đề thi môn toán vào 10 năm 2016-2017 trường chuyên THCS Nguyễn Khuyến”

  1. thầy ơi kết quả bài 2 câu a bị sai rồi ạ kết quả phải là (x;y)=(-16;5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *