Đề thi thử môn toán vào 10 năm 2016-2017 trường THCS Minh Nghĩa

Đề thi thử môn toán vào 10  năm 2016-2017 trường THCS Minh Nghĩa. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Bài 1: 

a. Giải các phương trình sau: x-1=0 và x^2-3x+2=0

c. Viết phương trình đường thẳng đi qua A(1;2) và song song với đường thẳng y=3x+5

Bài 3: (2 điểm)

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho Parabol (P) có phương trình: y = x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = 2mx – 2m + 3 (m là tham số)

  1. Tìm tọa độ các điểm thuộc (P) biết tung độ của chúng bằng 2
  2. Chứng minh rằng (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m. Gọi y_1; y_2 là các tung độ giao điểm của (P) và (d), tìm m để y_1+y_2<9

Bài 4 (3 điểm): Cho đường tròn tâm O bán kính R và đường thẳng (d) không đi qua O, cắt đường tròn (O) tại 2 điểm E, F. Lấy điểm M bất kì trên tia đối FE, qua M kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn (C, D là các tiếp điểm).

  1. Chứng minh tứ giác MCOD nội tiếp trong một đường tròn.
  2. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng EF. Chứng minh KM là phân giác của góc CKD.
  3. Đường thẳng đi qua O và vuông góc với MO cắt các tia MC, MD theo thứ tự tại R, T. Tìm vị trí của điểm M trên (d) sao cho diện tích tam giác MRT nhỏ nhất.

Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *