Đề thi chính thức môn toán vào 10 năm 2017 Sở GD & ĐT Tuyên Quang

Đề thi chính thức môn toán vào 10 năm 2017 Sở GD & ĐT Tuyên Quang. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 1:  Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a. x^2-6x+9=0

Câu 2: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y=-x+2 và parabol (P): y=x^2

Câu 3: Một ca nô xuôi dòng 42 km rồi ngược dòng trở lại là 20 km mất tổng cộng 5 giờ. Biết vận tốc của dòng chảy 2 km/giờ. Tìm vận tốc của ca nô lúc dòng nước yên lặng

Câu 4: Cho đường tròn (O, R) có bán kính bằng 3cm đường kính AB, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI=2/3AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối A với C cắt MN tại E.

a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác AME đồng dạng với tam giác ACM

c) Cho MI = 2 cm. Tính diện tích tam giác AMB

Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức sau: A=x^2-5x+7

Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *