Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2016-2017 mới nhất

Chuẩn bị cho ôn thi học kì và kiểm tra học kì 1 môn toán, hôm nay daytoan.net xin gửi tới các bạn bộ Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 9 năm 2016-2017 mới nhất. Bộ đề kiểm tra gồm 4 đề rất hay gồm cơ bản và nâng cao. trong đề có những câu giúp phân loại học sinh rất tốt.

Trích một số câu trong đề thi:

Đề 1:

Bài 4: Cho hàm số bậc nhất y = 2x + 5 có đồ thị (d).

1) Vẽ đồ thị (d) và tính số đo góc  tạo bởi đường thẳng (d) với trục Ox.

2) Tinh Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d).

3) Đường thẳng (d’) có phương trình y = ax + b. Tìm a và b, biết (d’) song song với đường thẳng (d) và đi qua giao điểm của hai đường thẳng y = 3x – 2 và y = -2x +3.

Bài 6. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và đường cao AH. Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và cạnh AC.

1) Chứng minh rằng: 4 điểm A, M, H, N cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm O của đường tròn đó.

2) Chứng minh rằng: tam giác ANM đồng dạng với tam giác ABC.

3) Vẽ tiếp tuyến đường tròn (O) tại M cắt BH tại D. Chứng minh rằng: D là trung điểm của BH.

Đề 2:

Bài 3. Cho 2 đường thẳng (d): y = (m – 2)x + 1 và (d’): y = (2m + 3)x – 2 .

1) Định giá trị của m để (d) song song với (d’).

2) Định giá trị của m để (d) cắt (d’) tại 1 điểm có hoành độ bằng -2.

Bài 4. Cho hàm số bậc nhất y = 2x + 5 có đồ thị (d).

1) Vẽ đồ thị (d).

2) Đường thẳng (d’) có phương trình: y = -x – 2 . Tìm tạo độ giao điểm của (d) và (d’) bằng phép tính.

3) Gọi A và B là giao điểm của (d) với trục hoành Ox và trục tung Oy. Viết phương trình đường thẳng OM là trung tuyến của tam giác AOB.

Bài 5. Cho hình vẽ. Biết AH = 4,8cm; BH = 3,6cm. Tính độ dài CH; AC và số đo các góc B và C của tam giác ABC.
1) Chứng minh rằng: A, H, O thẳng hàng và các điểm A, B, O, C cùng thuộc 1 đường tròn.

Bài 6. Cho đường tròn (O; R) và điểm A năm bên ngoài đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (O) (B và C là tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của BC.

2) Kẻ đường kính BD của đường tròn (O), vẽ CK vuông góc với BD (K thuộc BD). Chứng minh rằng: AC. CD = CK. AO

3) Tia AO cắt đường tròn (O) theo thứ tự tại M, N.

Chứng minh rằng: AM. NH = MH. AN

4) AD cắt CK tại I. Chứng minh: I là tring điểm của CK.

Link tải đề thi: Download

 

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *