Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm toán 9 THCS Kim Đồng năm học 2016-2017

Daytoan.net gửi tới các bạn bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm của trường THCS Kim Đồng năm học 2016-2017. Trong tài liệu này gồm rất nhiều đề thi thử cho các bạn tham khảo. Kèm theo mỗi đề thi là đáp án và thang điểm giúp các bạn có thể biết được mình làm được bao nhiêu câu chính xác.

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG                 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

                                                                                               NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                               Môn: TOÁN 9 (Thời gian làm bài 45 phút)

Bài 1 (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:

  1. 5(x -2) = 3(x + 1)
  2. \dfrac{2x}{x+1}+\dfrac{3}{x-2}=2
  3. |2x+7|=3

Bài 2 (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

  1. (x + 2)^2< (x-1)(x + 1)
  2. \dfrac{2x-1}{x+3}>2

Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

  1. Chứng minh: tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA
  2. Cho AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính HB.
  3. Vẽ HE\bot AB(E \in AB) HF\bot AC (F\in AC). Chứng minh: AE.AB = AF.AC

Download

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong

About Daytoan

Daytoan.net - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by Daytoan →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *