Bản quyền

Các bài viết của Daytoan.net được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT

  • Daytoan.net giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Daytoan.net  vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại bài viết trên Daytoan.net đều phải được ghi rõ ràng nguồn từ bài viết Daytoan.net

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Daytoan.net

Thân ái!

Tham gia nhóm học toán thầy cường:facebook.com/groups/loptoanthaycuong