Hôm nay daytoan.net xin gửi tới các bạn bộ tài liệu gồm 22 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 + đáp án chi tiết. Đây là tài liệu ôn thi khá hữu ích, đầy đủ và chi tiết cho các bạn tham khảo. Lời giải được trình bày cụ thể, có thang điểm kèm theo và được chấm tới 0.25, rất dễ dàng để các bạn có thể tính được số điểm và lượng kiến thức phù hợp cho mình. Từ đó có thêm hướng ôn tập phù hợp với bản thân.

Đề số 1:

Bài 1:

a. Thực hiện phép tính: (\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}-\dfrac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}):\sqrt{72}

b. Tìm các giá trị của m để hàm số y=(\sqrt{m}-2)x+3 đồng biến.

Bài 2:

a. Giải phương trình x^4-24x^2-25=0

b. Giải hệ phương trình: \left\{\begin{array}{ll}2x-y=2\\9x+8y=34\end{array}\right.

Bài 3: Cho phương trình ẩn x: x^2-5x+m-2=0 (1)

a. Giải phương trình (1) khi m=-4

b. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt x_1;x_2 thỏa mãn hệ thức: 2(\dfrac{1}{\sqrt{x_1}}+\dfrac{1}{\sqrt{x_1}})=3

Bài 4: Cho nửa đường tròn (O;R) bán kính BC. Lấy điểm A trên tia đối của tia CB. Kẻt iếp tuyến À của đường tròn (O) với F là tiếp điểm. Tia AF cắt tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn tại D. Biết AF=\dfrac{4R}{3}

a. Chứng minh tứ giác ABDF nội tiếp. Định tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác OBDF.

b. Tính Cos\widehat{DAB}

c. Kẻ OM\bot BC (M thuộc AD). Chứng minh \dfrac{BD}{DM}-\dfrac{DM}{AM}=1

d. Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O) theo R

Link tải: 22 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 + đáp án chi tiết